header banner
Default

Borsada Piyasa Defter Değeri Oranı Nedir ve Kaç Olmalıdır?


Table of Contents

  Kısaca PD/DD olarak da bilinen borsada piyasa defter değeri, bir nevi hesaplama şeklinde ele alınmakta ve öne çıkmaktadır. Bu hesaplama borsa içerisindeki belli başlı bazı değerler ve unsurlar ele almak suretiyle gerçekleştirilir.

  Borsada Piyasa Defter Değeri Oranı Nedir?

  Herhangi bir hisse senedinin piyasa değeri ile beraber muhasebe değerini karşılaştıran hesaplamaya borsada piyasa defter değeri denmektedir. Özellikle şirket değerlendirmesi söz konusu olduğu zaman yaygın kullanılan bir hesaplama ve sistem olarak da öne çıkıyor.

  Özellikle bilanço tablosundaki aktifler, pasifler, işletme kaynakları ve işletme varlıkları ön plana çıkmakta ve hesaplamaya dahil olmaktadır. Bu doğrultuda defter değeri işletme varlıkları ile beraber borçlar arasındaki farkı ortaya çıkarmaktadır. Bu da sonuç olarak herhangi bir işletmenin öz kaynaklarını meydana getirir. Diğer bir ifade ile şirketin borçlarından arınmış olarak net varlık değeri olarak dile getirilir.

  Borsada Piyasa Defter Değeri Oranı Kaç Olmalıdır?

  Bir şirketin borsadaki piyasa defter değeri oranını hesaplayabilmek için belli başlı bir formül bulunmaktadır. Bu doğrultuda hisse senedi fiyatı ile beraber hisse başına düşen öz kaynak arasında ele alınan bir formül kullanılır.

   PD/DD = Hisse senedi fiyatı / Hisse başına öz kaynak

  Bu doğrultuda hisse senedi fiyatı başına düşen öz kaynak üzerinden bölünmesi ile beraber borsadaki defter değeri ortaya çıkarılır. Bu oran formülde kullanılan terimler üzerinden değişkenlik gösterebilmektedir. Tabii sistem içerisinde birçok farklı kaynak ve varlık girmekte ve buna göre formül üzerinden işlem yapılmaktadır.

  Sources


  Article information

  Author: Laura Berry

  Last Updated: 1703992922

  Views: 768

  Rating: 4.3 / 5 (71 voted)

  Reviews: 89% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Laura Berry

  Birthday: 1955-10-30

  Address: 4335 Timothy Plains, Lake Margaret, MD 94517

  Phone: +4244563340904284

  Job: Software Developer

  Hobby: Badminton, Whiskey Distilling, Origami, Animation, Running, Aquarium Keeping, Orienteering

  Introduction: My name is Laura Berry, I am a proficient, rare, strong-willed, sincere, esteemed, important, accomplished person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.